do góry
  • Godziny pracy urzędu:
  • poniedziałek, środa, czwartek i piątek - 7.00 - 15.00
  • wtorek - 7.00 - 17.00
  • ul. Lipowa 5
    42 - 274 Konopiska

  • tel. 34 328 20 57
    fax 34 344 19 35

Zmiana wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Transmisje Sesji Rady Gminy OnlineRozkład jazdy obowiązujący od 1.09.2018 r.Szczegółowy rozkład jazdy autobusów GTV BUS
Strona główna Gmina Projekty krajowe Fundusz Dróg Samorządowych

W dniu 10 lipca 2019 r. Gmina Konopiska zawała umowę nr 805.21.518.2019.FDS o udzielenie dofinansowania środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pod nazwą: „Remont drogi nr 628009S (ul. Zielonej) w Aleksandrii Pierwszej”.

Wysokość przyznanego dofinansowania 920 723,00 zł. (50% kosztów kwalifikowanych).

Termin zakończenia zadania: październik 2019 r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 17.07.2019 r. w Konopiskach zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania : „Remont drogi nr 628009S (ul. Zielonej) w Aleksandrii Pierwszej”.

Zgodnie z zawartą umową wartość robót budowlanych wynosi 1 720 957,98 zł.

Termin zakończenia robót: 16.10.2019 r.