do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek, środa, czwartek i piątek - 7.00 - 15.00
 • wtorek - 7.00 - 17.00
 • ul. Lipowa 5
  42 - 274 Konopiska

 • tel. 34 328 20 57
  fax 34 344 19 35

Zmiana wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Transmisje Sesji Rady Gminy OnlineRozkład jazdy obowiązujący od 1.09.2018 r.Szczegółowy rozkład jazdy autobusów GTV BUS

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Konopiskach prowadzone są sprawy związane z wypłacaniem świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, realizowana jest pomoc finansowa w postaci zasiłków stałych, celowych i okresowych, a także GOPS realizuje zadania z zakresu dożywiania dzieci w szkołach.

W skład świadczeń rodzinnych wchodzą:

 1. świadczenia rodzinne,
 2. świadczenia opiekuńcze.

W ramach świadczeń rodzinnych wypłacany jest zasiłek rodzinny oraz dodatki z tytułu:

 • urodzenia dziecka,
 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 • samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania,
 • samotnego wychowywania dziecka,
 • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 • rozpoczęcia roku szkolnego,
 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.W ramach świadczeń opiekuńczych wypłacany jest:
 • zasiłek pielęgnacyjny,
 • świadczenie pielęgnacyjne.Zasiłek stały przysługuje z tytułu:
 • niepełnosprawności,
 • wieku,
 • natomiast zasiłek celowy i okresowy przysługuje osobom spełniającym kryterium dochodowe oraz dodatkowe przesłanki: bezrobocie, wielodzietność, niepełnosprawność, choroba.

Dział świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych począwszy od miesiąca lipca 2012 przyjmować będzie klientów od wtorku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - mgr inż. Magdalena Badora

 • tel./fax 034 328-20-30
 • e-mail:
 • Adres: ul.Lipowa 1, 42-274 Konopiska