do góry
  • Godziny pracy urzędu:
  • poniedziałek, środa, czwartek - 7.00 - 15.00
  • wtorek - 8.00 - 17.00, piątek - 7.00 - 14.00
  • ul. Lipowa 5
    42 - 274 Konopiska

  • tel. 34 328 20 57
    fax 34 344 19 35

Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2020/2021 na terenie Gminy KonopiskaZapotrzebowanie na pojemniki na popiół Uwaga! Nabór deklaracji na wymianę starych kotłów na paliwo stałe WAŻNE!!! ZANIM WYJEDZIESZ SPRAWDŹ SWÓJ DOWÓD OSOBISTY!UWAGA! AKTUALNA SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA SARS-CoV-2 (COVID-19) NA TERENIE GMINY KONOPISKA Stypendium Wójta Gminy Konopiska dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy KonopiskaZmiana wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Transmisje Sesji Rady Gminy OnlineSzczegółowy rozkład jazdy autobusów GTV BUS

GMINNY TRANSPORT ZBIOROWY - WAŻNE ZMIANY

21 2018
kategoria:
Komunikacja

W związku z narastającymi od dłuższego czasu problemami z realizacją kursów PKS Częstochowa na terenie gminy Konopiska konieczne stało się przemodelowanie systemu komunikacji zbiorowej w taki sposób aby spełniała ona oczekiwania mieszkańców. W ramach procedury uzyskania najlepszej oferty na przewozy współfinansowane przez gminę przeprowadzono rozeznanie cenowe, w wyniku którego najkorzystniejszą ofertę przedstawiło Biuro Przewozowe Grand Tour Venus z Ozimka, działające pod marką GTV BUS. W toku dalszych, momentami trudnych negocjacji udało się ustalić optymalny model współpracy, stanowiący kompromis pomiędzy wysoką jakością usług, w tym przede wszystkim dużą ilością kursów do i z Częstochowy oraz kosztami, jakie organizacja komunikacji wygeneruje po stronie budżetu gminy.

Trójstronne porozumienie pomiędzy gminą, firmą GTV BUS oraz Miejskim Zarządem Dróg i Transportu w Częstochowie zakłada, że gminne autobusy uzupełnią siatkę połączeń oferowanych obecnie przez MPK Częstochowa. Mieszkańcy Konopisk i okolicznych sołectw dzięki współpracy obu przewoźników zyskają większą, niż dotychczas liczbę połączeń do i z Częstochowy oraz możliwość swobodnego poruszania się na trasach wewnątrzgminnych. System będzie zorganizowany w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć uciążliwości związane z koniecznością przesiadki pomiędzy autobusami GTV BUS i MPK Częstochowa.

Na nową sieć transportu w gminie Konopiska złożą się trzy linie: dwie kursujące do częstochowskiego Dźbowa oraz jedna wewnątrzgminna.

Linia 101 kursować będzie na trasie Aleksandria – Kopalnia – Konopiska – Wygoda – Dźbów. W dni robocze obsługiwać będą ją 23 pary kursów, co oznacza, że autobusy kursować będą w godzinach od 4 do 23, w zależności od pory dnia, co 30 lub 60 minut. Przewidziano również 12 par kursów w soboty oraz 9 w niedziele.

Linia 102 połączy natomiast Dźbów z Wygodą i Konopiskami, a następnie wykona pętlę przez Jamki, Leśniaki i Korzonek, wracając do Dźbowa. Tą linią autobusy w dni robocze kursować będą przeważnie co godzinę, co oznacza wykonanie między godzinami 4 i 23 łącznie 16 kursów. W weekendy liczba kursów wyniesie 11 w soboty i 5 w niedziele.

Obie powyższe linie na terenie Częstochowy zatrzymają się na dwóch przystankach. Pierwszy z nich to Częstochowa Przyjemna, gdzie zapewniona będzie możliwość wygodnej przesiadki na linię miejską 33. Drugi z przystanków to Częstochowa Dźbów, gdzie komunikacja gminna skomunikowana będzie dodatkowo z liniami 23 i 38. W szczegółowych rozkładach jazdy precyzyjnie podane zostały możliwości przesiadki dla każdego z kursów linii 101 i 102.

Trzecia linia o  numerze 104 kursować będzie z Hutek, przez Rększowice i Łaziec do Wąsosza z możliwością przesiadki na linię 33. Część kursów dodatkowo dojedzie również przez Wygodę do Konopisk, zapewniając możliwość dostania się do centrum Konopiska tj. urzędu, przychodni, poczty, biblioteki, aptek, sklepów oraz przesiadki na pozostałe linie gminne. Na tej linii zaoferowanych zostanie łącznie 19 par kursów w godzinach od 5 do 23, w tym 10 z możliwością dojazdu do Konopisk. 

 

Czas przewidziany na przesiadkę jest zmienny w ciągu dnia, ale z pewnością nie zdarzy się sytuacja, w której ktoś nie zdąży przesiąść się pomiędzy autobusami. Całość przewozów będzie pozostawać pod nadzorem wykwalifikowanych dyspozytorów firmy GTV BUS, którzy będą mieli również kontakt z dyżurnymi ruchu MPK Częstochowa, dzięki czemu zapewniony będzie obieg informacji umożliwiający wstrzymanie autobusu jednej lub drugiej firmy w taki sposób, aby zaczekał na kurs dowożący pasażerów do punktu przesiadkowego.

Taryfa cenowa została zaplanowana w sposób umożliwiający niedrogie przemieszczanie się w obrębie gminy – bilet jednorazowy ważny przez 60 minut od momentu zakupu z możliwością przesiadek kosztować będzie 2 zł, a miesięczny – 55 zł. Przewoźnik honorować będzie natomiast zarówno ulgi ustawowe, jak i handlowe – na bilety jednorazowe dla osób po 75 roku życia, emerytów i rencistów oraz uczniów w okresie wakacji. Bilety jednorazowe dostępne będą u kierowców wykonujących dany kurs, a miesięczne w punkcie sprzedaży stacjonarnej na terenie gminy. Osoby udające się dalej w kierunku centrum Częstochowy, oprócz biletu gminnego, nabywać będą dodatkowo bilety MPK Częstochowa, umożliwiające dostanie się w każdy punkt miasta. Na podstawie aktualnych cenników obowiązujących w częstochowskiej komunikacji miejskiej łączny koszt obu biletów w taryfie normalnej wyniesie 145 zł (bilet szkolny 68,05 zł). Ich posiadacz będzie mógł swobodnie podróżować w granicach obu gmin – Konopisk i Częstochowy.

Obowiązujący rozkład jazdy na tą chwilę dostosowany został nie tylko do rozkładów MPK Częstochowa, ale także do Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Częstochowie, aby na terenie naszej gminy nie powielały się godziny przyjazdu na ten sam przystanek. Zakłada się, że taki układ komunikacji obowiązywać będzie od momentu uruchomienia przewozów przez około trzy miesiące. W tym czasie zbierane będą opinie oraz wnioski pasażerów, a także badane napełnienia na poszczególnych kursach. Uwagi przekazywać można mailowo na adres lub telefonicznie pod numerem 608-531-075 (w godzinach od 4:30 do 16:00). Na podstawie zgłoszonych wniosków przed wakacjami możliwe będą pierwsze korekty tras i rozkładów jazdy. 

Aktualnie firma GTV BUS potwierdziła pełną gotowość techniczną do rozpoczęcia świadczenia usług w naszej gminie. Przygotowany jest odpowiedni tabor a kierowcy przechodzą niezbędne szkolenia. Kursy wystartują jednak dopiero w momencie zakończenia urzędowych procedur związanych z wydaniem zezwolenia na wykonywanie przewozów. Dokumenty w tej sprawie zostały już złożone do Urzędu Miasta w Częstochowie, a przedstawiciele gminy oraz przewoźnika są w stałym kontakcie z urzędnikami tak, aby zagwarantować, że wszystkie wymagane przepisami prawa procedury zostaną przeprowadzone szybko i sprawnie. Dalsze szczegóły na temat uruchamianych połączeń będziemy przekazywać sukcesywnie.  

Nadmieniamy, że dotychczasowi przewoźnicy świadczący usługi na terenie Gminy Konopiska, uzyskali z naszego urzędu wszelkie pozwolenia do dalszego świadczenia usług przewozowych. Jednak gmina nie może odpowiadać za jakość realizacji usług przez inne podmioty, niż GTV BUS.

W związku z wprowadzaniem zupełnie nowego systemu komunikacji zbiorowej prosimy mieszkańców o wyrozumiałość, zwłaszcza w pierwszych dniach kursowania nowych autobusów oraz o współpracę i nadsyłanie do przewoźnika konstruktywnych uwag i wniosków dotyczących wprowadzonych zmian. 

Na tą chwilę, rozkład jazdy jest złożony i weryfikowany przez Urząd Miasta w Częstochowie. Po uzyskaniu akceptacji zostanie on niezwłocznie opublikowany na stronie urzędu gminy, w prasie lokalnej, na gminnych tablicach informacyjnych.