do góry
  • Godziny pracy urzędu:
  • poniedziałek, środa, czwartek - 7.00 - 15.00
  • wtorek - 8.00 - 17.00, piątek - 7.00 - 14.00
  • ul. Lipowa 5
    42 - 274 Konopiska

  • tel. 34 328 20 57
    fax 34 344 19 35

Zapotrzebowanie na pojemniki na popiół Uwaga! Nabór deklaracji na wymianę starych kotłów na paliwo stałe WAŻNE!!! ZANIM WYJEDZIESZ SPRAWDŹ SWÓJ DOWÓD OSOBISTY!UWAGA! AKTUALNA SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA SARS-CoV-2 (COVID-19) NA TERENIE GMINY KONOPISKA Stypendium Wójta Gminy Konopiska dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy KonopiskaZmiana wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Transmisje Sesji Rady Gminy OnlineSzczegółowy rozkład jazdy autobusów GTV BUS

Zmiana wysokości stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Drodzy Mieszkańcy, jesteśmy zobowiązani poinformować Was, że od 1 marca 2020r. zmianie ulega wysokość stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowe stawki będą wynosiły: za odpady segregowane za osobę za miesiąc, w zależności od ilości osób zamieszkujących: 1-4 os - 18,00 zł, 5-7 os - 16,50 zł, 8 i więcej osób 15,50 zł, natomiast za odpady niesegregowane adekwatnie 39,00zł, 36,00zł,  34,00zł.

Od dnia 10 lutego sołtysi oraz osoby upoważnione przez urząd gminy będą roznosić zawiadomienia o zmianie wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Działając na podstawie art. 274a §2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. /Dz.U. z 2019, poz. 900 z późn. zm./ Ordynacja podatkowa w związku z art. 6m, 6o i 6q ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U. z 2019r., poz. 2010 z późn. zm./ prosimy o weryfikację złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku rozbieżności pomiędzy liczbą osób zamieszkałych na terenie nieruchomości a zadeklarowanych zgodnie z powyższym zawiadomieniem, prosimy o złożenie korekty deklaracji.

Druki deklaracji dostępne są w Urzędzie Gminy Konopiska w pokoju nr 1 na parterze oraz w kasie urzędu pokój nr 12. Można je także pobrać z załączników poniżej.

Informujemy również, że w najbliższym czasie, z uwagi na duże różnice (w każdej miejscowości na terenie Gminy Konopiska) pomiędzy liczbą mieszkańców zamieszkałych a zadeklarowanych na danej posesji, rozpoczną się kontrole weryfikacyjne przeprowadzone przez pracowników urzędu gminy.

Referat Gospodarki i Rozwoju

Opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Gminy Konopiska lub przelewem na konto do 20 dnia każdego miesiąca. Istnieje możliwość wnoszenia opłat kwartalnych, półrocznych lub rocznych do 20 dnia pierwszego miesiąca rozpoczynającego dany okres. 

Numer konta na które należy wnosić opłaty:

Bank Spółdzielczy w Konopiskach

GMINA KONOPISKA - odbiorca przelewu

87 8273 0006 2000 0000 0172 2503

BS w Konopiskach nie pobiera opłaty za wpłatę związaną z wywozem nieczystości

 

KOMUNIKAT z dnia 16.10.2020r. dot. ZAPOTRZEBOWANIA NA POJEMNIKI NA POPIÓŁ

Mając na uwadze liczne sygnały ze strony mieszkańców dotyczące problemów z zagospodarowaniem popiołu z palenisk domowych, szczególnie w sezonie grzewczym, Gmina Konopiska wprowadza od 1 stycznia 2021r. dedykowany odbiór powyższej frakcji. Uruchomienie dedykowanego odbioru popiołu od mieszkańców gminy będzie wiązało się z koniecznością wyposażenia nieruchomości w dodatkowe pojemniki.

Mieszkańców zainteresowanych odbiorem popiołu prosimy o wypełnienie stosownego oświadczenia dostępnego poniżej w tabeli i dostarczenie go do Urzędu Gminy w Konopiskach, ul. Lipowa 5 lub przesłanie drogą e-mailową na adres: , pocztą tradycyjną lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej do dnia 17 listopada 2020.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 34 328 20 57 wew. 50     

Do pojemnika będzie można wrzucać tylko i wyłącznie wystudzony popiół z paleniska domowego. Do pojemników nie wolno wrzucać zmieszanych odpadów komunalnych. Do czasu otrzymania pojemnika, popiół będzie można wrzucać do pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. W przypadku uszkodzenia pojemnika gorącym popiołem  właściciel  będzie zobowiązany odkupić pojemnik we własnym zakresie.

Popiół będzie odbierany:
- dla nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym - w okresie od października do kwietnia nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu, a w okresie od maja do września nie rzadziej niż jeden raz dla całego okresu,
- dla nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym - w okresie od października do kwietnia nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie, a w okresie od maja do września nie rzadziej niż jeden raz dla całego okresu.

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

 
 
kategoria: Powiązane pliki [32]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf PRAWIDŁOWA SEGREGACJA ODPADÓW W GMINIE KONOPISKA 18-11-22 09:13 62.38KB pobierz plik: PRAWIDŁOWA SEGREGACJA ODPADÓW W GMINIE KONOPISKA
pdf Harmonogram wywozu nieczystości - I kwartał 2019 18-12-21 12:53 60.64KB pobierz plik: Harmonogram wywozu nieczystości - I kwartał 2019
docx Harmonogram wywozu nieczystości - kwiecień 2019 19-04-04 09:40 24.05KB pobierz plik: Harmonogram wywozu nieczystości - kwiecień 2019
docx Harmonogram wywozu nieczystości - maj 2019 19-04-29 14:29 20.77KB pobierz plik: Harmonogram wywozu nieczystości - maj 2019
pdf Harmonogram od czerwca do września 2019 r. 19-05-27 09:08 503.88KB pobierz plik: Harmonogram od czerwca do września 2019 r.
pdf Uchwała nr 26/III/2018 Rady Gminy Konopiska z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 19-06-07 12:19 272.34KB pobierz plik: Uchwała nr 26/III/2018 Rady Gminy Konopiska z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
pdf Uchwała nr 38/VI/2019 Rady Gminy Konopiska z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konopiska 19-06-07 12:20 284.43KB pobierz plik: Uchwała nr 38/VI/2019 Rady Gminy Konopiska z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konopiska
docx Harmonogram październik - grudzień 2019 19-10-03 07:40 16.78KB pobierz plik: Harmonogram październik - grudzień 2019
pdf Harmonogram wywozu nieczystości w 2020 r. 20-04-01 11:31 91.74KB pobierz plik: Harmonogram wywozu nieczystości w 2020 r.
docx Oświadczenie do deklaracji za gospodarowanie odpadami o przyczynie zmiany 20-10-08 07:33 22.14KB pobierz plik: Oświadczenie do deklaracji za gospodarowanie odpadami o przyczynie zmiany
pdf Oświadczenie - zapotrzebowanie na pojemniki na popiół.PDF 20-10-16 13:03 176.93KB pobierz plik: Oświadczenie - zapotrzebowanie na pojemniki na popiół.PDF
docx Oświadczenie - zapotrzebowanie na pojemniki na popiół.docx 20-10-16 13:04 12.09KB pobierz plik: Oświadczenie - zapotrzebowanie na pojemniki na popiół.docx
pdf UCHWAŁA NR 170/XXIII/2016 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konopiska 18-10-31 09:18 189.54KB pobierz plik: UCHWAŁA NR 170/XXIII/2016 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konopiska
pdf Harmonogram wywozu nieczystości - grudzień 2018 18-11-22 09:12 31.99KB pobierz plik: Harmonogram wywozu nieczystości - grudzień 2018
pdf Harmonogram wywozu nieczystości - październik, listopad 2018 18-09-10 11:13 61.21KB pobierz plik: Harmonogram wywozu nieczystości - październik, listopad 2018
pdf Harmonogram wywozu nieczystości - III kwartał 2018 18-06-06 07:45 70.51KB pobierz plik: Harmonogram wywozu nieczystości - III kwartał 2018
pdf Harmonogram wywozu nieczystości - II kwartał 2018 18-04-16 09:53 37.47KB pobierz plik: Harmonogram wywozu nieczystości - II kwartał 2018
pdf Harmonogram wywozu nieczystości - grudzień 2017 i I kwartał 2018 17-12-06 07:14 34.2KB pobierz plik: Harmonogram wywozu nieczystości - grudzień 2017 i I kwartał 2018
pdf Harmonogram wywozu nieczystości - październik, listopad 2017 17-09-12 10:22 37.49KB pobierz plik: Harmonogram wywozu nieczystości - październik, listopad 2017
pdf Harmonogram wywozu nieczystości - III kwartał 2017 17-06-20 11:19 37.59KB pobierz plik: Harmonogram wywozu nieczystości - III kwartał 2017
pdf Harmonogram wywozu nieczystości - II kwartał 2017 17-03-16 08:34 33.8KB pobierz plik: Harmonogram wywozu nieczystości - II kwartał 2017
pdf Harmonogram wywozu nieczystości - grudzień 2016 i I kwartał 2017 16-11-22 10:39 35.78KB pobierz plik: Harmonogram wywozu nieczystości - grudzień 2016 i I kwartał 2017
pdf Harmonogram wywozu nieczystości - październik, listopad 2016 16-10-25 09:17 35.59KB pobierz plik: Harmonogram wywozu nieczystości - październik, listopad 2016
docx Harmonogram odbioru wielkogabarytów 2016 16-08-05 09:12 30.08KB pobierz plik: Harmonogram odbioru wielkogabarytów 2016
xlsx Wzór deklaracji - obowiązuje od 1.08.2016 20-04-30 08:01 26.77KB pobierz plik: Wzór deklaracji - obowiązuje od 1.08.2016
docx Wzór deklaracji - obowiązuje od 1.08.2016 16-07-29 12:41 69.05KB pobierz plik: Wzór deklaracji - obowiązuje od 1.08.2016
pdf Wzór deklaracji - obowiązuje od 1.08.2016 16-07-29 12:41 323.24KB pobierz plik: Wzór deklaracji - obowiązuje od 1.08.2016
pdf Harmonogram wywozu nieczystości na III kwartał 2016 16-06-09 08:57 39.25KB pobierz plik: Harmonogram wywozu nieczystości na III kwartał 2016
pdf Harmonogram wywozu nieczystości na II kwartał 2016 16-03-08 14:52 35.37KB pobierz plik: Harmonogram wywozu nieczystości na II kwartał 2016
pdf Harmonogram wywozu nieczystości na I kwartał 2016 15-12-30 12:06 36.11KB pobierz plik: Harmonogram wywozu nieczystości na I kwartał 2016
pdf INFORMACJA O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 LUTEGO 2016 r. 16-02-19 10:31 34.97KB pobierz plik: INFORMACJA O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 LUTEGO 2016 r.
pdf UCHWAŁA NR 106/XVII/2015 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 29 grudnia 2015 r.w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 16-02-19 10:28 96.44KB pobierz plik: UCHWAŁA NR 106/XVII/2015 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 29 grudnia 2015 r.w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi