do góry
  • Godziny pracy urzędu:
  • poniedziałek, środa, czwartek - 7.00 - 15.00
  • wtorek - 8.00 - 17.00, piątek - 7.00 - 14.00
  • ul. Lipowa 5
    42 - 274 Konopiska

  • tel. 34 328 20 57
    fax 34 344 19 35

UWAGA! AKTUALNA SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA SARS-CoV-2 (COVID-19) NA TERENIE GMINY KONOPISKA Stypendium Wójta Gminy Konopiska dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy KonopiskaZmiana wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Transmisje Sesji Rady Gminy OnlineSzczegółowy rozkład jazdy autobusów GTV BUS
Strona główna Urząd Tablica ogłoszeń

SZYBKA PIĄTKA w Konopiskach!

27 października 2019
kategoria:
Sport i Turystyka
 

REGULAMIN
Szybka Piątka w Konopiskach
I Mistrzostwa Polski branży szklarskiej

Organizator:
- Urząd Gminy Konopiska
- GCKiR w Konopiskach
- Wydawnictwo Precjoza

Osoba do kontaktu – Rafał Gniła tel. +48 501 727 028

Termin i miejsce:
27.10.2019 - Stadion im. Ireny Szewińskiej w Konopiskach ul. Sportowa 60
Biuro zawodów: Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach ul. Sportowa 60

Cele:
- Popularyzacja biegania jako najprostszej formy czynnego wypoczynku
- Promocja Gminy Konopiska
- Integracja środowiska biegaczy
- Integracja branży szklarskiej

Trasa:
- Dystans 5km – trasa 95% asfalt oraz 5% tartan 
(mapa biegu poniżej)

Uczestnictwo:
- Prawo startu w biegu głównym ma każdy kto ukończył 16. rok życia
- Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę prawnych opiekunów na uczestnictwo w biegu (po przez podpisanie oświadczenia w biurze zawodów przez opiekuna prawnego)
- Każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 Dz. U. Nr 101 poz.1095)
- Wszyscy zawodnicy muszą być zweryfikowani w biurze zawodów w dniu 27.10.2019
- Każdy zawodnik ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i stosować się do poleceń organizatorów, policji i służb porządkowych
- Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne
- Wyniki końcowe dostępne będą na platformie sportmaniacs.com, maratonypolskie.pl oraz stronie organizatora
- Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych

Zgłoszenia:
- Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie https://sportmaniacs.com/pl/services/inscription/szybka-pitka-w-konopiskach  do dnia 25.10.2019 lub w dniu 27.10.2019 w biurze zawodów. W dniu 26.10.2019 organizator nie przyjmuje zgłoszeń.
- Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i uiszczenie opłaty startowej
- Opłata startowa obowiązuje zawodników startujących w biegu głównym
- Każdy z uczestników biegu ma obowiązek sprawdzenia przed biegiem, czy jest umieszczony na liście startowej
- Od zgłaszających się do dnia 25.10.2019r pobiera się opłatę startową w wysokości 30 zł
- Opłata startowa dla uczestników w wieku 65 lat i starszych wynosi 15zł
- W ramach opłaty startowej uczestnicy otrzymują medal, posiłek regeneracyjny oraz numer startowy

Opłaty:
Pakiet bez koszulki 30zł
Pakiet z koszulką 50zł
– decyduje rok urodzenia

Wpłatę należy kierować na konto organizatora:
konto 86 1240 1330 1111 0010 8952 7358
z tytułem wpłaty: Szybka Piątka w Konopiskach. Przy wpłacie proszę podać nazwisko zawodnika, za którego ma wpłynąć zapłata;
lub poprzez platformę sportmaniacs na stronie: https://sportmaniacs.com/pl/services/inscription/szybka-pitka-w-konopiskach

W przypadku wpłat zbiorowych należy wpisać imiona i nazwiska wszystkich uczestników biegu, za których dokonywana jest opłata startowa.

Po 25.10.2019 wpłaty będą przyjmowane w dniu zawodów w wysokości 50zł. Informacja o uiszczeniu opłaty startowej pojawi się na liście zgłoszeń najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wpłaty.

Program zawodów:
09.00 Otwarcie biura zawodów
11.00 Zamknięcie biura zawodów
11.30 Start Biegu głównego
13.30 Wręczenie nagród w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn
14.00 Wręczenie nagród zwycięzcą w pozostałych klasyfikacjach i losowanie upominków

Klasyfikacja:
Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn. Miejsca 1-3
Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn
M16 16-19 lat
K16 16-29 lat
M20 20-29 lat
K20 20-29 lat
M30 30-39 lat
K30 30-39 lat
M40 40-49 lat
K40 40-49 lat
M50 50-59 lat
K50 50 lat i więcej
M60 60-69 lat
M70 70 lat i więcej

O przynależności do klasyfikacji wiekowych decyduje rok urodzenia.

Nagrody:
- Lista nagród biegu głównego:
Miejsca od 1 do 3 w kategorii kobiet i mężczyzn nagrody pieniężne
W ramach Szybkiej Piątki w Konopiskach rozegrane zostaną I Mistrzostwa branży szklarskiej.

Organizator Szybkiej Piątki w Konopiskach dba o ideę zdrowego sportu i uczciwości dlatego, podczas biegu przeprowadzane będą badania antydopingowe.

- Nagrody pieniężne otrzymają osoby zajmujące kolejno miejsca od 1. do 3. w klasyfikacji kobiet i mężczyzn.

Zdobywcom nagród pieniężnych zostanie potrącony podatek dochodowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Po dekoracji zawodnik ma obowiązek złożenia podpisu na liście nagród w strefie podium oraz wypełnienia stosownego oświadczenia.

- W poszczególnych kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn za miejsca od 1. do 3. zostaną rozdane nagrody rzeczowe.

- Zawodnicy nagradzani w kategorii generalnej nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych

- Dodatkowo upominki rzeczowe otrzyma najlepszy mieszkaniec Gminy Konopiska

Postanowienia końcowe:
- Koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy
- Koszty osobowe ponoszą uczestnicy lub jednostki delegujące
- Pobrana opłata startowa nie podlega zwrotowi
- Uczestnicy zawodów pokonujący trasę biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani
- Pomiar trasy odbywać się będzie za pomocą chipów RFID ZWROTNYCH, każdy zawodnik po biegu zobowiązany jest do zwrotu chipa w okolicach mety
- Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz kultury osobistej, w przeciwnym razie mogą podlegać wykluczeniu z udziału w biegu decyzją organizatora
- Organizator nie prowadzi depozytu rzeczy wartościowych
- Organizator nie ubezpiecza uczestników. Wszyscy uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność
- Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie biegu
- Po biegu istnieje możliwość skorzystania z natrysku i szatni w budynku Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach ul. Sportowa 60
- Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora
- W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator

Organizatorzy.

STRONA WYDARZENIA NA FB - TUTAJ
STRONA ZAPISÓW NA BIEG - TUTAJ 

 
 
  
 

W związku z organizacją biegu „SZYBKA PIĄTKA W KONOPISKACH” W DNIU 27 PAŹDZIERNIKA 2019r. informujemy, że w dniu zawodów w godzinach od 11.30 do 12.30 będzie zamknięta droga w miejscowości Jamki oraz Kowale. Dodatkowo informujemy, że droga dla pojazdów uprzywilejowanych będzie udostępniona. Za utrudnienia przepraszamy. Organizatorzy.