do góry
  • Godziny pracy urzędu:
  • poniedziałek, środa, czwartek i piątek - 7.00 - 15.00
  • wtorek - 7.00 - 17.00
  • ul. Lipowa 5
    42 - 274 Konopiska

  • tel. 34 328 20 57
    fax 34 344 19 35

Zmiana wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Transmisje Sesji Rady Gminy OnlineRozkład jazdy obowiązujący od 1.09.2018 r.Szczegółowy rozkład jazdy autobusów GTV BUS
Strona główna Urząd Aktualności

Kolejny etap inwestycji drogowej zakończony

31 października 2018
kategoria:
Urząd

Wykonano nawierzchnię asfaltową w ramach zadania pt. Odbudowa drogi ul. Podgranicze w Aleksandrii w km 0+000 – 0+480.

Przewidywany termin realizacji: od 03.09.2018r. do 21.11.2018r.

Wartość robót budowlanych brutto wyniesie 500.998,72zł (przedstawiona wartość to koszt robót budowlanych na podstawie zawartej umowy z wykonawcą robót; bez kosztów dokumentacji technicznej, nadzoru budowlanego itp.)

Zadanie zostanie  sfinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dotacji celowych z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz budżetu gminy Konopiska.

UG Konopiska