do góry
  • Godziny pracy urzędu:
  • poniedziałek, środa, czwartek i piątek - 7.00 - 15.00
  • wtorek - 7.00 - 17.00
  • ul. Lipowa 5
    42 - 274 Konopiska

  • tel. 34 328 20 57
    fax 34 344 19 35

Zmiana wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Transmisje Sesji Rady Gminy OnlineSzczegółowy rozkład jazdy autobusów GTV BUS
Strona główna Urząd Aktualności

Kolorowe przedszkole

04 lutego 2019
kategoria:
RPO WSL na lata 2014-2020

W dniu 21 stycznia 2019 r. zawarto umowę o dofinansowanie projektu Kolorowe przedszkole w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiegona lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego nr UDA-RPSL.11.01.03-24-021G/18-00.  

Projekt realizowany jest przez Publiczne Przedszkole w Konopiskach (ul. Lipowa 8). 

Przedmiotem projektu jest zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Konopiska poprzez zwiększenie ilości miejsc w przedszkolu oraz poprawa jakości wychowania przedszkolnego dzięki zajęciom dodatkowym wyrównującym szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, zakup pomocy dydaktycznych oraz wydłużenie godz. pracy przedszkola.

W ramach projektu zaplanowano zajęcia: specjalistyczne, stymulujące rozwój psychoruchowy, korekcyjno-kompensacyjne, rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne.

Okres realizacji projektu: 1.03.2019 r. - 31.08.2020 r.

Wartość całego projektu wynosi 562 732,50 zł. w tym dofinansowanie UE 478 322,62 zł

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem http://www.ppkonopiska.szkolnastrona.pl/p,349,projekt-unijny-kolorowe-przedszkole