do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek, środa, czwartek - 7.00 - 15.00
 • wtorek - 8.00 - 17.00, piątek - 7.00 - 14.00
 • ul. Lipowa 5
  42 - 274 Konopiska

 • tel. 34 328 20 57
  fax 34 344 19 35

WAŻNE!!! ZANIM WYJEDZIESZ SPRAWDŹ SWÓJ DOWÓD OSOBISTY!UWAGA! AKTUALNA SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA SARS-CoV-2 (COVID-19) NA TERENIE GMINY KONOPISKA Stypendium Wójta Gminy Konopiska dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy KonopiskaZmiana wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Transmisje Sesji Rady Gminy OnlineSzczegółowy rozkład jazdy autobusów GTV BUS
Strona główna Urząd Aktualności

Zaproszenie do współpracy dla stomatologów

11 2019
kategoria:
Urząd
 

Wójt Gminy Konopiska zaprasza stomatologów z terenu Gminy Konopiska i okolic do współpracy przy zwiększaniu dostępności opieki stomatologicznej dla dzieci i młodzieży w szkołach.

Współpraca obejmować ma realizację postanowień art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r., o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1078).

Zgodnie z ww. ustawą lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami wykonuje:

 1. świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia;
 2. profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia,

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 ze zm.), w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji. 

Świadczenie będzie obejmowało uczniów niżej wymienionych szkół prowadzonych przez Gminę Konopiska:

 • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Jamkach- Korzonku, Korzonek nr 4 – 67 uczniów;
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łaźcu, Łaziec nr 66 -  58 uczniów;
 • Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach , ul. Sportowa 7 - 277 uczniów;
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii, Aleksandria ul. Gościnna 130  – 169 uczniów;
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika  w Hutkach, Hutki nr 161  –50 uczniów;
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Jana Pawła II w Kopalni , Kopalnia ul. Szkolna 2  – 88 uczniów;
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny   w Rększowicach,   Rększowice 78  – 78 uczniów.

W przypadku naszej Gminy świadczenia będą wykonywane do ukończenia przez dziecko 15 roku życia. Tylko w sporadycznych przypadkach świadczenia mogą trwać dłużej np. ze względu na odroczenie spełniania przez ucznia obowiązku szkolnego, powtarzanie klasy itp.

Liczba placówek objętych świadczeniem zostanie ustalona w ramach zawartego porozumienia między Gminą Konopiska a lekarzem.

Realizacja zadania będzie odbywała się w gabinecie stomatologicznym podmiotu, który zawrze porozumienie z gminą na świadczenie usług ogólnostomatologicznych.

Opieka stomatologiczna finansowana będzie ze środków ujętych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1199) 

Wstępne deklaracje współpracy należy składać w kancelarii Urzędu Gminy Konopiska (ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska) do dnia 30 września 2019 r.

kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami 19-09-11 13:11 190.73KB pobierz plik: Ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami