do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek, środa, czwartek i piątek - 7.00 - 15.00
 • wtorek - 7.00 - 17.00
 • ul. Lipowa 5
  42 - 274 Konopiska

 • tel. 34 328 20 57
  fax 34 344 19 35

Zmiana wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Transmisje Sesji Rady Gminy OnlineRozkład jazdy obowiązujący od 1.09.2018 r.Szczegółowy rozkład jazdy autobusów GTV BUS
Strona główna Urząd Aktualności

Zawiadomienie

04 lutego 2019
kategoria:
Urząd

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia: 

8 lutego 2019 r. (piątek) o godz. 13.00
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Konopiskach odbędzie się:
V sesja Rady Gminy Konopiska 

z proponowanym porządkiem obrad: 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Hutki.
 4. Omówienie bieżącej sytuacji dotyczącej budowy oczyszczalni ścieków w Hutkach.
 5. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska
/-/  Edward Bałdyga