do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek, środa, czwartek i piątek - 7.00 - 15.00
 • wtorek - 7.00 - 17.00
 • ul. Lipowa 5
  42 - 274 Konopiska

 • tel. 34 328 20 57
  fax 34 344 19 35

Zmiana wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Transmisje Sesji Rady Gminy OnlineRozkład jazdy obowiązujący od 1.09.2018 r.Szczegółowy rozkład jazdy autobusów GTV BUS
Strona główna Urząd Aktualności

Zawiadomienie

11 lutego 2019
kategoria:
Urząd

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 

19 lutego 2019 r. (wtorek) o godz. 13.00
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Konopiskach odbędzie się:
VI sesja Rady Gminy Konopiska 

z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Konopiska - Górka".
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konopiska.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 19/III/2018 Rady Gminy Konopiska z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet dla radnych Gminy Konopiska.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2019-2028.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2019 rok.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad.

                                                                              Przewodniczący Rady Gminy Konopiska
/-/  Edward Bałdyga