do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek, środa, czwartek i piątek - 7.00 - 15.00
 • wtorek - 7.00 - 17.00
 • ul. Lipowa 5
  42 - 274 Konopiska

 • tel. 34 328 20 57
  fax 34 344 19 35

Zmiana wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Transmisje Sesji Rady Gminy OnlineRozkład jazdy obowiązujący od 1.09.2018 r.Szczegółowy rozkład jazdy autobusów GTV BUS
Strona główna Urząd Aktualności

Ogłoszenie

14 stycznia 2019
kategoria:
Kultura i Edukacja

Konopiska, 2019-01-11


OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KONOPISKA
W SPRAWIE WYSOKOŚCI PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI NA 2019 ROK

Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203 z póżn. zm. ) Wójt Gminy Konopiska ogłasza podstawowe kwoty dotacji na rok 2019 dla:

 1. niepublicznych przedszkoli na dzień 01.01.2019 r. która wynosi 654,88 zł miesięcznie;
 2. kwota 654,88 zł to wysokość podstawowej kwoty dotacji czyli 100%, natomiast dotacja dla przedszkoli niepublicznych jest wypłacana zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Konopiska w wysokości 75% kwoty podstawowej czyli 491,16 zł miesięcznie;
 3. szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny na dzień 01.01.2018 r. wynosi 785,95 zł miesięcznie.
 4. kwota 785,95 zł to wysokość podstawowej kwoty dotacji czyli 100%, natomiast dotacja dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych jest wypłacana zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Konopiska w wysokości 75% kwoty podstawowej czyli 589,47 zł miesięcznie;

Informujemy także, że statystyczna liczba dzieci wg SIO na dzień 30 września 2018r. wynosi:

 1. w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Konopiska, pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych w tych przedszkolach, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wynosi 275;
 2. w szkołach podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, prowadzonych przez Gminę Konopiska, pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych w tych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wynosi 50.

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji nastąpi:

 1. w miesiącu roku budżetowego następującym po miesiącu, w którym upłynęło 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok budżetowy;
 2. w październiku roku budżetowego.
  Aktualizacja statystycznej liczby dzieci nastąpi w październiku roku budżetowego.

/-/ Jerzy Żurek
Wójt Gminy Konopiska