do góry
  • Godziny pracy urzędu:
  • poniedziałek, środa, czwartek i piątek - 7.00 - 15.00
  • wtorek - 7.00 - 17.00
  • ul. Lipowa 5
    42 - 274 Konopiska

  • tel. 34 328 20 57
    fax 34 344 19 35

Zmiana wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Transmisje Sesji Rady Gminy OnlineSzczegółowy rozkład jazdy autobusów GTV BUS
Strona główna Urząd Aktualności

„Nasza wiedza - kluczem do Europy” - Erasmus+ w Łaźcu

07 października 2019
kategoria:
Kultura i Edukacja
 

„Nasza wiedza - kluczem do Europy” to nazwa projektu Erasmus+, który rozpoczął się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łaźcu. W projekcie bierze udział Pani Dyrektor Magdalena Wronkowska oraz osiem nauczycielek różnych przedmiotów. Do aplikowania w projekcie i napisania wniosku zachęciły nas liczne szkolenia informacyjne oferowane przez RODN WOM w Częstochowie, przez Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz uczestnictwo w projektach Erasmus+ innych szkół w gminie.

Wzięcie udziału w projekcie to szansa rozwoju zawodowego dla naszych nauczycieli, a dla lokalnego środowiska możliwość korzystania z placówki szkolnej, gdzie edukacja ma europejski wymiar. Ponadto udział w projekcie zagwarantuje uczniom możliwość rozwoju edukacyjnego, zwiększy szanse na uzyskiwanie przez nich lepszych wyników w uczeniu się oraz sprawi, że Europa stanie otworem przed nauczycielami, uczniami i mieszkańcami  Łaźca oraz Gminy Konopiska. Co więcej, mieszkańcy będą mieli szansę dostrzec wiele pozytywnych aspektów bycia członkiem Unii Europejskiej.

Głównym założeniem projektu jest zdobycie przez nauczycieli kompetencji interkulturowych i językowych w celu podniesienia jakości pracy naszej placówki. W związku z powyższym, grupa nauczycieli odbędzie dwutygodniowe kursy szkoleniowe na Malcie latem przyszłego roku, gdzie weźmie udział w kursie języka angielskiego oraz kursie z TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne). W celu dobrego przygotowania się do udziału w szkoleniu zagranicznym, nauczyciele zaczynają w październiku br. kurs przygotowawczy na poziomie komunikacyjnym, który będzie prowadzony przez RODN WOM w Częstochowie i  potrwa do czerwca przyszłego roku. Zostanie on całkowicie sfinansowany ze środków otrzymanych w ramach projektu Erasmus+. Istotną informacją jest tutaj również fakt, że w kursie wezmą udział wszyscy nauczyciele naszej szkoły oraz pani sekretarka, a więc nie tylko grupa docelowa.

Ponadto, aby aktywnie włączyć się we współpracę z innymi placówkami europejskimi, już w listopadzie ambasadorka e-twinning przeprowadzi szkolenie prezentujące, w jaki sposób korzystać z bogatej oferty szkoleniowej w celu podnoszenia kompetencji zawodowych oraz nawiązywania kontaktów międzynarodowych z innymi placówkami edukacyjnymi.

Przed nami bardzo pracowity rok szkolny, dużo szkoleń, kursów no i oczywiście wyjazd na szkolenie za granicę. Do działania motywuje nas chęć zdobycia wiedzy na poziomie europejskim oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych, aby nasza placówka niczym nie odbiegała od standardów europejskich, a uczniowie i rodzice mieli poczucie rozwoju i postępu o wymiarze europejskim.

Monika Wewiór - Mendrela